Допълнително здравно осигуряване

Допълнителното здравно осигуряване (ДЗО) надгражда и допълва обема на медицинските стоки и услуги, предоставяни от задължителното здравно осигуряване.

Амбулаторно лечение

Най-общо казано, доброволното здравно осигуряване покрива прегледи при специалист в поликлиника или медицински център.  Това включва първични и вторични прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия. Клинични изследвания (в лаборатория), лечение и рехабилитация в медицинско заведение.

Болнично лечение (хоспитализация)

Тук се включва диагностика и лечение напациентие в многопрофилни държавни и общински болници (МБАЛ), частни клиники и специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) за различни манипулации и хирургично лечение. Едно Допълнително осигуряване надгражда по естесвен начин покритията, които предоставя здравната каса. То разширява услугите към подобряване на битовите условия и покрива неща като избор на екип, консумативи, скъпи импланти и други.

Лекарства и медицински средства

Покриване на разходи на застрахованите лица на за закупуване на лекарства, консумативи и помощни средства. Към тях се числят гипсове, протези, шини, диоптрични стъкла и т.н.

Дентална помощ

Това е често желана клауза в Доброволното здравно осигуряване. Тя покрива лечение, хирургия и профилактика на зъбите и устната кухина. Това перо с по-висока стойност заради високите цени на денталните услуги в страната и Европа.

За запитвания тук