Защо е добре да застраховаме живота си и здравето си

Повечето хора, чувайки за застраховка живот, си задават въпроса, могат ли да си позволят да купят този продукт. Специалистите са на мнение, че не можем да не си го позволим, заради собственото добруване и осигуряване.

Защо е добре да застраховаме живота и здравето си?

Статистиката ни предоставя цифри за сериозно увеличаване на броя на тежките заболявания. Затова застрахователната полица е именно онзи инструмент, който може да ни помогне да защитим семейния бюджет от финансови загуби, свързани с последиците от травми, опасни заболявания и други неприятни случки, които изискват сериозни разходи за възстановяване на здравето.

Причина №1.

Това е финансова помощ в случай на непредвидени обстоятелства, свързани с възстановяване на здравето и поддържане на семейно благополучие

Навременното застрахователно изплащане ще позволи оперативно да се решат здравните проблеми, ще осигури необходимите парични средства за оздравяване, ще помогне да се покрият разходите. Застраховката живот също така предвижда защита на живота и здравето на главата на семейството. В случай на крайно събитие близките ще получат застрахованата парична сума, която ще помогне на семейството в труден момент.

Причина №2.

Това е Вашето подсигуряване за по-стабилно бъдеще

Без да се фокусира върху икономически сътресения, всеки човек се стреми да събере и съхрани парична сума, успешно да я инвестира и да получи допълнителна печалба от това.

С помощта на програма за пенсионно застраховане на живота можете да увеличите своя доход: да спестите пари за допълнителна пенсия и да я получавате в продължение на определено в договора време. Не е маловажен и фактът за унаследяване на пенсията от семейството при необратимо събитие.

А детската програма за застраховане позволява на възрастния човек не само планомерно да формира гарантирания капитал за неговото дете, но и също да защити и двамата от последствията на непредвидените събития, свързани с възстановяване на здравето.

Причина №3.

Това е надеждно инвестиране на средства

Тази надеждност се регламентира и контролира на държавно ниво, което дава допълнителна гаранция за съхраняване на инвестициите на клиентите за защита на живота и здравето им.

Защо е добре да застраховаме живота и здравето си?