„Брокер М“ е застрахователен посредник регистриран в Комисията по финансов надзор (КФН) да сключва всички видове застраховки на територията на Република България.

Лого Брокер М

„Брокер М“ е лицензиран брокер с дългогодишна история. Компанията разполага с три офиса в София и квалифициран екип.

Лиценз КФН