История на животозастраховането

Днес застраховката живот представлява договор между едно лице и застрахователна компания. Според условията на този договор, застрахователната компания се задължава да изплати на бенефициента застрахователна сума в случай на фатален край на застрахования.

Къде са корените на живото застраховането ? Кои са били първите хора, които са реализирали тази идея?

Първите източници на застраховането

Историците много дълго време са търсели началото на живото застраховането. Те са разшифровали материалите стъпка след стъпка, за да разберат защо хората са започнали да заплащат момента на смъртта на застрахования. Съществуват данни на Financial Network Shopper, че в Древния Китай моряците не позволявали на пиратите да крадат целия им товар, като го разделяли да е на няколко товарни кораба. По такъв начин, дори и ако пирати ограбвали кораба, голяма част от стоката не бивала загубена. Малко по-късно във Вавилон, търговците просто давали кредити, които след това бивали изплащани, когато товарът бил доставян благополучно.

Какво отношение има всичко това със застраховането на живота? И двете цивилизации предприемали стъпки, за да предотвратят загубата на стоката. Те правели малки стъпки, които им помагали в дългосрочна перспектива.

 

 Същинското животозастраховане е възникнало в Рим.

Хора, живеещи в тази високоразвита цивилизация решили да създадат „погребални клубове“. Тези клубове имали една единствена цел, в случай на неочаквана смърт на член на клуба, да всички останали да бъдат готови за платят за него погребалните разходи и да помогнат на пострадалото семейство с парична сума.

Този вид застраховане, така както е възникнало неочаквано приключва през 450 година от нашата ера, когато Римската империя запада и целият опит и практика се загубват, т.к. биват захвърлени за дълъг период от време.

В същото време е важно да се упомене, че много историци са съгласни с факта, че приблизително в едно и също време и в Рим, и в Индийската империя. Нейните граждани също създавали такива „клубове“ с цел да събират пари в случай на нещастен инцидент и за да помогнат на роднините с разходите.

Ключът от това се намира във Ведите.

История на животозастраховането