Застраховка карго

Тази застраховка обслужва търговския стокообмен, като защитава физически и юридически лица собственици на товари срещу рисковете по време на превоза.

Застраховат се всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза.