Застраховка Гаранция

Застраховка Гаранция

Застраховка Гаранция. Този продукт е алтернатива на познатите банкови гаранции при различни договори. Особеното е че тази застраховка е приложима единствено при обществени поръчки. Съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016г. Специфичното е, че…

История на животозастраховането

История на животозастраховането

Днес застраховката живот представлява договор между едно лице и застрахователна компания. Според условията на този договор, застрахователната компания се задължава да изплати на бенефициента застрахователна сума в случай на фатален край на застрахования. Къде са корените на живото застраховането ?…

Защо е добре да застраховаме живота и здравето си?

Защо е добре да застраховаме живота и здравето си?

Повечето хора, чувайки за застраховка живот, си задават въпроса, могат ли да си позволят да купят този продукт. Специалистите са на мнение, че не можем да не си го позволим, заради собственото добруване и осигуряване. Защо е добре да застраховаме…