Автокаско

Автокаско е масова автомобилна застраховка, която покрива щети по автомобила, ако участват в пътно транспортно произшествиe, щети от градушка, пожар и буря, до кражба, вандализъм и паркинг щети. Покритието зависи от вида на договора, който сте подписали, като застраховката може да бъде пълна, частична или ограничена.

Асистанс към каско

Всички застрахователи предлагат услугата Асистанс (пътна помощ) в рамките на България при застрахователно събитие, което е довело до обездвижване на МПС-то. Повечето застрахователи, срещу допълнителна такса, покриват и пътна помощ при всякакви обстоятелства.