Уведомление 8.01.2021 г.

Уведомление 8.01.2021 г.

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уведомим за възможно нарушение на сигурността на личните Ви данни. То е настъпило в резултат от нерегламентиран достъп до информационната система, която използваме във връзка с изпълнение на дейността си като застрахователен посредник. Евентуалното…