Застраховка Злополука

Застраховката Злополука предоставя защита при непредвидени събития като трайна неработоспособност, фрактури вследствие злополука, както и загуба на живот на застрахованото лице, настъпили в срока на застраховката.