Застраховка домашно имущество

С имуществена застраховка Вие се грижите не само за дома, в който живеете, но и за движимото имущество в него. Имате възможност да избирате между различни видове застраховки с допълнителни покрития.